Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Kapcsolat

Diaľničná cesta 24A
Senec
Írjon nekünk

Legnépszerűbbek


ÁSZF

ÁSZF

A szerződés létrejötte:

A szerződés bármely személy ( továbbiakban Vevő) az Kertibutor.eu webáruház ( továbbiakban eladó) között a megrendelés leadásával jön létre. A megrendelés leadásával létrejött szerződés a feleket kölcsönösen jogosítja és kötelezi. Az Eladó köteles a megrendelt terméke (ke)t a megrendelőn, vagy visszaigazoláson közölt szállítási határidőn belül ( ettől csak a rajta kívül álló okok miatt térhet el) a Vevőnek átadni, a vevő pedig köteles a megrendelt árut átvenni, és annak ellenértékét megfizetni.

 A Vevő kijelenti, hogy a megrendeléskor megadott adatai, a valóságnak megfelelnek és egyben tudomásul veszi, hogy valótlan adatok megadása miatt felmerülő károkért felelősséggel tartozik.

Jelen szerződés az általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képző megrendelésen megjelölt termék ( ek) -re vonatkozik. Amennyiben a jelen szerződés és a termékről kapott bármely leírás, ismertető tájékoztatás között eltérés van, úgy a jelen szerződésben foglaltak az irányadóak. Bizonyos termékeknél előfordulhat, hogy a gyártó sorozatgyártásban valamilyen formai, vagy konstrukcióbeli változást vezet be. Az ilyen termék szállítása nem jelent szerződésszegést, amennyiben ezek nem jelentenek lényeges eltéréseket.

A megrendelés szabályai

A Vevő választása szerint a terméket a Webáruházban,  színminta alapján rendelheti meg. Amennyiben a Vevő a terméket színminta alapján rendeli, úgy a jelen megrendelőlap aláírásával igazolja, hogy a termék típusát, színét, kódszámát, méretét ellenőrizte és azt elfogadja.  

A teljesítés módja

Az Eladó akkor teljesítette a szerződést amikor a terméket a szerződésnek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően az átadásra előkészítette és erről a Vevőt igazolható módon értesítette. Az áru megérkezéséről történt értesítés szóban és/vagy írásban, azaz telefonon és/vagy e-mail formájában történhet. Amennyiben a Vevő a terméket átvette, úgy a szerződés mindenképpen teljesítettnek tekinthető az Eladó részéről. Amennyiben a Vevő a terméket átvétele előtt az értesítési címet bármely okból megváltoztatja, úgy köteles a címváltoztatásról az Eladót tájékoztatni. Amennyiben a Vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az Eladó értesítését nem, vagy késedelemben kapja meg. Az Eladó jognyilatkozata a Vevővel szemben megtörténtnek számítanak, ha azokat az Eladó a Vevő utoljára megadott címre megküldte.

Átadás - átvétel

Az átadás- átvétel a Vevő értesítését követő pár  munkanapon belül történik vagy igény esetén - külön díjazás ellenében - házhoz szállítással. Az Eladó, amennyiben azt a Vevő kéri, külön ellenértékért vállalja a bútor Vevő részére történő házhozszállítását. A szállítási idő termékenként eltérő. 

A termék átvételénél a Vevő köteles megvizsgálni, hogy a termék megfelel-e a megrendelésnek. E körben a Vevő köteles ellenőrizni a bútorok épségét, lapra szerelt bútorok esetén a csomagolódobozok telítettségét és az üvegalkatrészeket. ( A Vevő tudomásul veszi, hogy az átvétel után eltörött üveg elemeket az Eladó tudja csak pótolni!) Amennyiben a termék megfelel a megrendelésnek, úgy ezt a Vevő a termék átvételénél köteles az aláírásával igazolni. A vevő köteles a termék felismerhető hibáit azonnal, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két napon belül írásban - jegyzőkönyv felvételével - kifogásolni, ellenkező esetben az átvétel igazolásával a Vevő az eladó szerződésszerű teljesítését igazolja.

A szállítást 40 kg -ig a GLS és az MPL futárszolgálat végzi.

40 kg-nál nagyobb súllyú csomagokat teherautóval végezzük, felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy az előre megbeszélt szállításnál tartózkodjon a megrendelő személy vagy egy meghatalmazott a megadott címen mert nem tudjuk másnap megismételni a kiszállítást csak a legközelebbi gyűjtő napon.

Fizetési feltételek

A Vevő a szerződést csak akkor teljesítette, ha a vételár teljes egészében együtt befolyt az eladóhoz. A Vevőnek nincs joga vételár tartozását ellenkövetelések beszámításával kiegyenlíteni, kivéve azokat, melyeket az Eladó elismert vagy a Bíróság jogerősen megállapított.

A termékeket nem cégünk gyártja, mi közvetítőként értékesítjük tovább más gyártók termékeit.

Az árak tájékoztatóak, az árváltozás jogát fenntartjuk.

Elállási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) korm. szabályozása értelmében a Vevő a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, eredeti csomagolásban, sértetlen, összeszereletlen állapotban visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő, vagy az általa megjelölt, fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. 

A termék visszaküldésének  költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozó nem vállalta a költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti a nem rendeltetés szerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Nem illeti meg az elállási jog a Vevőt olyan nem előre gyártott termék esetében amelyet a Vevő utasítás alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak.

A Kertibutor.eu  a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vevő részére.

A visszatérítés során csak átutalásos fizetési módot alkalmazunk; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Vevő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállásra vonatkozó értesítést az Kertibutor.eu részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy címünkre leadni.

A Vevő akkor tartja be  a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék ( eke)t.

A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához a szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést az eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru ( ka)t, vagy a vevő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben a Vevő élni szeretne az elállási jogával, annak jelzését megteheti a Kertibutor.eu elérhetőségeinek valamelyikén írásban(az alábbi e-mail címre: kertibutor@kertibutor.eu , akár felhasználhatja a mellékelt elállási mintát is).A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével jutathatja vissza a Vevő az Eladó részére.

A Vevőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis, a nem rendeltetés szerű használatból eredő károknak megtérítése a vevőt terheli! 

A teljes vételár visszafizetése nem vonatkozik a már összeszerelt termékre. Ezeket az Eladónak csak érték csökkentett áron áll módjában visszavenni, az értékcsökkentés mértékét az Eladó határozza meg, melyet minden esetben közöl a Vevővel visszatérítés előtt. Valamint a kártérítést nem vállaljuk, ha sérült terméket kapunk vissza!

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat mintát.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Az elállási jog nem előírt az alábbiakra vonatkozóan:

a fogyasztó által megadott jellemzőknek megfelelően elkészített vagy egyértelműen a fogyasztó személyére szabott áruk értékesítése esetében.

Romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző áruk értékesítése esetében olyan lezárt csomagolású áruk értékesítése esetében amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolást, szállítást követő felbontása után nem küldhető vissza,

olyan áruk értékesítése esetében, amelyek a jellegüknél fogva a kiszállítást követően szétválaszthatatlanul keverednek más termékkel

Az ettől eltérő szállítási határidőket külön jelezzük a megrendelés érvényesítése előtt írásban.

 A megrendelt termék határidejének módosításának jogát fenntartjuk!

A gyártók és a nagykereskedések által megadott gyártási idő esetleges be nem tartásáért felelősséget nem vállalunk.

Szavatosság és jótállás

A Vevőt az Eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve - amennyiben a Vevő Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül- jótállási jogok, amelyeket számára  Ptk., illetve bruttó 10000 Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX.22.) kormány rendelet lehetővé tesz. A Vevő szavatossági, illetve jótállási igényeit kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti. Az Eladó mentesülhet a Vevő szerződéstől való elállásra vagy megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha a hibás terméket megfelelő határidőn belül hibátlanra cseréli ki. Továbbá az Eladó mentesülhet  a Vevő megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha megfelelő határidőn belül a Vevő számára elfogadható módon a terméket kijavítja, vagy a hiányzó terméket pótolja. A szavatosság, illetve a jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, melyek arra vezethetőek vissza, hogy: vagy az általa megbízott más személy összeszerelése közben sérültek meg.(Ebben az esetben a Vevő tudomásul veszi, hogy a sérült elemek cseréjére és pótlására kizárólag térítés ellenében kerül sor). A Vevő- amennyiben a Ptk. vonatkozó jogszabályainak alapján fogyasztónak minősül-szavatossági igényeit a teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn belül érvényesítheti. A Vevő ezen igényét menthető okból nem tudja a fenti határidőn belül érvényesíteni, így különösen, ha a hiba jellegénél fogva nem volt felismerhető, a Vevő szavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított 3 éven belül érvényesítheti. A jótállás időtartama a teljesítéstől számított 1 év.

Egyéb rendelkezések

A Vevő a megrendelés leadásával kijelenti és igazolja, hogy az általános szerződési feltételeket átolvasta, megértette és mind szerződéses akaratával mindenben megegyezőt elfogadja, ugyanakkor  a Magyar nyelvű jótállási jegyet, minőség tanúsítványt és használati-kezelési útmutatót eredeti állapotban átvette.

ZGNjN2Iz